Tìm kiếm
Close this search box.

Blogs

Closeup-macro-portrait-of-female-face-What-Does-20-20-Vision-Mean-as-feat

Thị Lực 20/20 Là Gì?

Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu về thị lực 20/20 — tỷ lệ tiêu chuẩn để thể hiện độ tinh mắt của một cá nhân, bao gồm định