Điều trị cận thị

Điều trị sớm bằng thuốc nhỏ Atropin liều thấp có thể làm chậm đáng kể sự tiến triển của bệnh cận thị ở trẻ em.

Tỷ lệ mắc cận thị ở trẻ em đang tăng ở mức báo động và đang tín. Gần 80% trẻ em ở Châu Á phát triển cận thị.

Điều trị cận thị

Cận thị là nguyên nhân phổ biến nhất gây giảm thị lực ở người trẻ. Tỷ lệ mắc cận thị ở trẻ em đang tăng ở mức đáng báo động và đang dần trở thành đại dịch. Gần 80% trẻ em ở Châu Á có nguy cơ phát triển cận thị. Các yếu tố xã hội như tăng thời gian sử dụng thiết bị điện tử (điện thoại và iPad) đóng vai trò lớn trong việc này.

Sự tiến triển cận thị có thể làm chậm lại bằng nhiều cách. Bác sĩ mắt có thể tư vấn phương pháp tốt nhất cho trẻ.